Vrij Land

Ter gelegenheid van het 100-jarig jubil­eum van Muziekvereni­ging Ons Genoegen uit Amerongen geeft de Koninklijke Milit­aire Kapel Johan Wi­llem Friso op zater­dag 9 november 2019 een relatieconcert in sporthal De Ploeg te Amerongen.​ Ook nam­ens de​ gemeente Utr­echtse Heuvelrug nod­igen wij u van harte uit voor de muziek-­theatervoorstelling “Vrij Land”.

U kunt zich aanmelden via nana.bies@heuvelrug.nl uiterlijk voor 21 oktober 2019
U kunt maximaal 2 kaarten aanvragen per persoon.
Indien u bent geselecteerd ontvangt u in de week van 29 oktober 2019 de
toegangskaarten.
Er zijn geen kosten verbonden aan dit concert.