Algemene informatie

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Leerlingencoördinator

Muziekcentrum Ons Genoegen
Majoorsweg 6
3958 GW Amerongen

Bankrekening

NL87RABO0302185402

Kamer van Koophandel

40478496

KNMO

Muziekvereniging Ons Genoegen is lid van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie KNMO

Koninklijke Erepenning

Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn beschikking van 6 mei 2019 de Koninklijke Erepenning toegekend aan muziekvereniging Ons Genoegen.

Beschermheerschap

Op 18 mei 2019 hebben de leden van Muziekvereniging Ons Genoegen het Beschermheerschap van de vereniging verleend aan de Stichting Kasteel Amerongen, in de persoon vertegenwoordigd door Dr. Godard von Ilsemann, bestuurslid van de Stichting.