Word donateur!

Iedereen die ons een warm hart toedraagt, (en die vindt dat een dorp als Amerongen niet zonder muziekvereniging kan) kan donateur worden.
Jouw bijdrage hierin is erg belangrijk, want om onze vereniging bloeiend te houden, zijn veel investeringen nodig.

We zijn erg blij dat we de laatste jaren een grote aanwas van leerlingen hebben. Maar, dat schept ook de nodige verplichtingen. Aanwas van leerlingen, en kwalitatief goede opleidingen, zijn nodig om ook in de toekomst een goede muziekvereniging in Amerongen te kunnen houden.

Wil jij ons steunen door donateur te worden? Vul dan onderstaand formulier in!
Het bedrag wordt dan jaarlijks in oktober automatisch geïncasseerd. Voor minimaal € 5,00 per jaar ben je al donateur!