Lidmaatschap

Contributie

In 2019 bedraagt de contributie € 12,50 per maand / € 37,50 per kwartaal

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds opzeggen wordt in beginsel geen contributie geretourneerd.

Nieuwe leden ontvangen samen met de informatiefolder een inschrijfformulier en voor de contributiebetaling een machtigingsformulier voor automatische incasso.

Lesgeld

Leerlingen betalen naast contributie ook € 175,00 lesgeld per jaar (wordt per halfjaar via automatische incasso afgeschreven). Per 1 juli 2019 zal het lesgeld worden verhoogd naar € 250,00. Ben je zover dat je meespeelt in een van de opstaporkesten, fanfare of slagwerkgroep? Dan krijg je € 50,00 per jaar korting op het lesgeld. Meer details in de informatiefolder.