Lidmaatschap

Contributie

De contributie bedraagt € 13,00 per maand / € 39,00 per kwartaal

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij tussentijds opzeggen wordt in beginsel geen contributie geretourneerd.

Nieuwe leden ontvangen samen met de informatiefolder een inschrijfformulier en voor de contributiebetaling een machtigingsformulier voor automatische incasso.

Lesgeld

Leerlingen betalen naast contributie lesgeld. Meer informatie over het lesgeld vind je in de informatiefolder.