Beschermheerschap verleend aan Stichting Kasteel Amerongen

Bij de oprichting van Muziekvereniging Ons Genoegen op 21 mei 1919 wordt Graaf Bentinck beschermheer en dat blijft hij tot aan zijn overlijden in 1940.

De betrokkenheid van het grafelijk paar bij Ons Genoegen is steeds groot gebleven en kreeg betekenis in tijden van financiële nood (die steeds op de loer lag), bij feestelijkheden, bij de aanschaf van uniformen of een nieuw vaandel.

Na het vertrek van de Bentincks uit het kasteel verminderde de betrokkenheid.

Vanaf de oorlogsjaren was jhr. D. (Daniël) Radermacher Schorer, heer van Nieuwerkerke

Hij blijft beschermheer tot hij in 1962 vertrekt naar Zwitserland.

Hierna heeft de vereniging geen nieuwe beschermheer meer gezocht.

Sinds vijf jaar geeft Ons Genoegen zomerconcerten op het voorplein van het kasteel op verzoek van de Vriendenkring.

Door de intensievere contacten is in de aanloop naar het eeuwfeest de gedachte ontstaan om de oude banden te herstellen en te versterken.

Ons Genoegen heeft aan de Stichting Kasteel Amerongen het verzoek gedaan het beschermheerschap bij gelegenheid van het eeuwfeest weer op zich te nemen.

En op dit verzoek is positief besloten!

Het beschermheerschap van Muziekvereniging Ons Genoegen is eveneens zaterdag verleend aan de Stichting Kasteel Amerongen, thans in de persoon vertegenwoordigd door

Dr. Godard von Ilsemann (achterkleinzoon van de graaf). En hiermee is de cirkel na honderd jaar weer rond.