Prins Bernhard Cultuurfonds Anjeractie

Digitale Anjeractie 2021 Beste belangstellende van Muziekvereniging Ons Genoegen Amerongen,

Normaal gesproken komen wij in mei bij u langs met een collectebus om te collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Anjeractie. Vanwege het coronavirus wordt deze collecte dit jaar weer digitaal gehouden. Wij mogen dit jaar het opgehaalde bedrag volledig houden. Dat geld kunnen we heel goed gebruiken voor het organiseren van onze concerten en activiteiten voor onze jeugdleden! 
U kunt ons steunen door tijdens de collecteperiode 28 mei tot en met 5 juni 2021 onderstaande QRcode te scannen en dan uw bijdrage over te maken.

Alvast bedankt voor uw steun!